Tiikide rajamine

Tiikide rajamine ja süvendamine

Teostame tiikide jms. tehisveekogude rajamist. Olemasolevate veekogude süvendamine ja hooldustööd.

Tiikide rajamine

Uue tiigi rajamine alates konsultatsioonist kuni kaevetööde teostamiseni.

Tiikide süvendamine

Olemasoleva tiigi puhastus settest, vajadusel suuremaks ja sügavamaks kaevamine.

Nõlvade kindlustus

Tiigi nõlvade kindlustamine maakividega, paekivi pankadega, erinevate erosioonitõkke mattidega.

Ettevõtte on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõttete registris MATER, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal ME0320-00.

TOP