Teedeehitus

Teede ja platside ehitus

Teostame kõiki teedeehitusega seotud töid alates pinnase koorimisest kuni katendite rajamiseni.

Metsateed

Sissesõiduteed

Parklad

Alusplatsid

Meie, Kraavimeistrid, omame teadmisi, oskusi ja professionaalset tehnikat teedeehituse ja platside ehitusprojektide elluviimiseks algusest lõpuni.

Teostame erinevaid etappe nii suurtel teedeehitus objektidel kui ka väikesemahulisemaid teetöid erasektorile.

  • Pinnase koorimine ja teisaldamine
  • Kaevetööd ja täitetööd
  • Materjalide tarne (liiv, kruus, killustik, muld, jne)
  • Aluste ehitus
  • Truupide ehitus ja drenaaži ehitus
  • Katendite ehitus (freesipurust katendid, kruuskatendid)

Vajadusel muud objekti ettevalmistustööd

Ettevõtte on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõttete registris MATER, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal ME0320-00.

TOP