Metsamajandus

Metsamajandamisega seotud tööd

Teostame erinevaid töid, mis on seotud metsamajandamisega

Võsalõikus giljotiiniga

Alusmetsa raied, harvendusraied, valgustusraied, võsastunud põllumaade ja kraavide puhastus.

Metsamaterjali väljavedu

Metsamaterjali väljavedu eritehnikaga. Võta ühendust ja küsi pakkumist.

Hakkepuidu tootmine

Kompleksteenus maaomanikele kasvava võsa lõikusest kuni hakkepuidu purustamiseni.

Võsa freesimine

Võsa ja maapinna freesimine purustiga. Võsa niitmine ja purustamine kettniidukiga.

Kändude puurimine

Lihtne ja kiire viis kändudest vabanemiseks.

Lisaks teostame ka

Metsasihtide tasandamine

Metsasihtide tasandamine, metsateede ja laoplatside ehitus.

Maaparandus-süsteemid

Maaparandus süsteemide terviklahendused (projekteerimisest kaevetöödeni).

Metsamaast haritava maa rajamine

Metsamaast haritava maa rajamine: kändude juurimine, -likvideerimine, hilisem haljastus.

Maapinna mätastamine

Maapinna ettevalmistus istutustöödeks ekskavaatoriga.

Ettevõtte on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõttete registris MATER, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal ME0320-00.

TOP