Kaevetööd

Kaeve- ja pinnasetööd

Teostame kõikvõimalike kaeve- ja pinnasetöid.

Kaablitrasside kaevamine

Teostame kaevetöid kaablite paigaldamiseks.

Haljastus-ja planeerimistööd

Pinnase planeerimine ja ettevalmistamine.

Kraavide kaevamine

Kaevame uusi ja renoveerime olemasolevaid kuivenduskraave.

Lammutustööd

Väiksemate hoonete lammutustööd ja jäätmete utiliseerimine.

Tiikide rajamine

Teostame tiikide jms. veekogude rajamist. Veekogude süvendamine ja hooldustööd.

Truupide ehitus

Uute truupide ehitus , olemasolevate truupide rekonstrueerimine ja puhastus.

Ettevõtte on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõttete registris MATER, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal ME0320-00.

TOP