Haljastustööd

Haljastustööd ekskavaatoriga

Teostame erinevaid haljastustöid

Hoovide korrastamine

Kruntide korrastamine

Võsaraie ja
äravedu

Puude langetamine

Kaevetööd ekskavaatoriga

Drenaazide rajamine

Ettevõtte on registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõttete registris MATER, kus omame registreeringut maaparandussüsteemide ehitamise tegevusalal ME0320-00.

TOP